За нас

 Драй Билдинг ООД е строителна компания с опит в организирането и цялостното изграждане на жилищни и курортни сгради и комплекси от затворен тип. Голяма част от дейността ни е свързана с направата на монолитни конструкции от копка до покрив. Заедно с грубия строеж фирмата ни предлага цялата гама от довършителни дейности качествено и в срок.

 Организираме довършителните работи, така че отделните пера да се извършват последователно и където е възможно едновременно с цел оптимизиране на сроковете,но не за сметка на доброто изпълнение. Ние упражняваме постоянен текущ контрол по спазване на технологичните процеси.

 В Драй Билдинг смятаме, че стабилният растеж се основава на коректност и професионализъм. Имаме желанието да се утвърдим в строителния бранш с качествено изпълнение на обектите си и коректно отношение към клиенти, доставчици и подизпълнители. Притежаваме необходимите ресурси, за да осигурим целия строителен процес на обектите от започването им до въвеждането им в експлоатация. Ние обръщаме особено внимание на качеството във всички фази на строителния процес .

На какво държим в работата си

 Имаме индивидуален подход към всеки клиент и готовност да го консултираме за различните възможности и намиране на най-доброто решение за постигане на желания резултат.

 В работата си разчитаме на опитни и проверени хора и доказано качествени продукти. С цялостния мениджмънт на строителния процес целим улесняване на инвеститора и взимане на правилни конструктивни решения в съвместната ни работа. Стараем се да постигнем максимално задоволяване изискванията на своите клиенти и всеки краен продукт на компанията да отразява тяхната удовлетвореност.

Нашата мисия

 Искаме да ни познават като строителна фирма, която залага на качественото и навременно изпълнение на поетите задължения. Важно за нас е не само да спечелим, но и да запазим доверието на нашите клиенти. Нашата мисия е да се развиваме като строителна компания, която отговаря и налага тенденции в бранша.